Accés multi-idioma a aquesta web

Sabíeu que, aquesta web es pot llegir en molts idiomes?

Només cal que aneu a la columna de la esquerra i sota la opció de cerca, hi trobareu: WEB’S TRANSLATE / TRADUCE LA WEB . Si hi feu clic al damunt, es desplega un menú on hi ha totes les possibles llengües.
Podeu escollir la que us sigui més propera. Al moment tindreu la web traduïda.
Ah la traducció no és perfecte, ara bé amb el temps ha anat millorant, particularment en alguns idiomes, i de passar a fer entendre de què es parla, ara pràcticament s’entén tot.

Feu-nos saber com ho veieu i en quina llegua.

Leave Comment

  • *required fields