Biografia de la Excma. Sra. Joana Amat i Amigó, empresària, vicepresidenta d’Amat Immobiliaris, presidenta de l’empresa de Tecnologia TAAF i de la Fundació Internacional de les Dona Emprenedora (Fidem)

Nascuda a Barcelona l’any 1952, i formada a la Universitat de Barcelona (UB), amb la seva germana des de l’any 1985 va co-dirigir l’empresa d’Amat Immobiliaris creada per la seva mare que, als 26 anys, va ser la primera empresària del sector immobiliari a tot l’estat. En va ser la CEO fins l’any 2018, any que va passar a ser-ne Vice-Presidenta.

Fou escollida presidenta de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (Fidem) l’any 2016 i és membre de la “Taula contra la Violència masclista de la Generalitat de Catalunya” i, des de l’any 2018, impulsora de l’Associació COPERSONA, que treballa per trobar un nou model de CORRESPONSABILTAT social adaptada a les necessitats del segle XXI, i de la que n’és la presidenta.

L’any 2019, va ser guardonada amb la Creu de Sant Jordi.

És administradora de finques col·legiada i vocal de la Junta de Govern del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida (2018-). Forma part dels Consells Assessors de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge (2017-) i de la Càtedra de Barcelona Estudis i Habitatge (2023-). Patrona de la Fundació Mútua de Propietaris (eliminació barreres arquitectòniques. 2019-), de la Fundació Família i Benestar Social (habitatge social .2021-) i de la Fundació Nou Xamfrà Sant Miquel (persones amb diversitat funcional. 2023-).Sòcia-fundadora de People Help (2022-).

L’any 2004 va ser nomenada presidenta de l’empresa de tecnologia TAAF, empresa dedicada a la recerca i desenvolupament de programes informàtics i solucions de gestió especialitzats en el sector de l’administració de finques i immobiliàries.

 La seva carrera professional és exemple del desenvolupament del talent femení, tant pel que fa a l’emprenedoria com a la direcció i la gestió empresarial.

Ha rebut els següents premis: L’any 2003 premi Coresponsabilitat referentsfemenins.cat de FIDEM. L’any 2014 premi a la millor trajectòria empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i premi Mercè Sala de Factor Humà. L’any 2017 premi personalitat de la CECOT (empresària de l’any). El 2018, premi INNOVA d’El Periódico de Catalunya. L’any 2022 premi a la Trajectòria Professional Catalunya Construcció i finalment el premi Respon.cat a la reforma horària.

Etiquetes:

Leave Comment

  • *required fields