Biografia de l’Excm. Sr. Guillem López Casanovas, catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra

Nascut l’any 1955 a Ciutadella (Menorca) es va llicenciar en Economia (premi extraordinari-1978) i també en Dret (1979) ambdues per la Universitat de Barcelona. Doctor en Economia Pública per la Universitat de York (1984). Catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra des de 1992, on ha estat vicerector i degà. Visiting de la Universitat de Stanford (1991-92).

L’any 1996 funda i dirigeix el Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES-UPF) i és codirector de Master de Gestió pública de la Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Les seves principals línies d’investigació inclouen la Teoria de la Hisenda Pública, el finançament de les hisendes jurisdiccionals, el mesurament de l’eficiència del sector públic, les balances fiscals, l’economia de la salut i de la dependència, la fiscalitat i els equilibris intergeneracionals.

Ha estat membre del consell de govern del Banc d’Espanya (2005-2017). És membre i col·legiat de Mèrit del Col·legi d’Economistes de Catalunya i numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Des del 2007 fins al 2013 va ser president de l’Associació Mundial d’Economia de la Salut (IHEA) i ha treballat per la OMS a la Comissió per les Desigualtats en Salut de la regió europea. Actualment és membre del Club de Roma i de l’Institut d’Estudis Catalans (2016), membre fundador de l’Institut d’Estudis Menorquins, i des del 2017 patró del Temple de la Sagrada Família.

Es director de la Revista Econòmica de Catalunya i president de la Fundació del Teatre Lliure. Ha servit per més de dues dècades el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad y Consumo, de la Comissió de Balances Fiscals entre Espanya i Catalunya i per l’avaluació de la Llei de Dependència per mandat del Congrés de Diputats.  Actualment és membre de la Comissió Assessora per als projectes europeus de la Generalitat de Catalunya, de la Cambra de Comerç de Barcelona, del consell assessor del DTASF (Departament de Benestar) per la promoció de l’autonomia i atenció a les persones i presideix el Consell Assessor de Ivàlua.  Ha presidit la Comissió per a la Modernització de les AA PP, ha sigut membre del consell de l’Institut Balear de Economia, de la Comissió per l’elaboració del Pla de Recerca de Catalunya, de la Comissió mixta de valoracions entre l’Estat i la Generalitat, del Instituto de Estudios Fiscales per a la metodologia de elaboració de les balances fiscals a Espanya, del Mapa de Serveis Socials de Catalunya, de la Comissió d’estudi per la reforma sanitària a Espanya i de la de Catalunya (CASOST), del CAREC per al president de la Generalitat de Catalunya, del Pacte Nacional per la Recerca i del Sistema universitari de Catalunya per la ACUP. Ha participat com a membre de la Comissió Zaplana per a la Reforma de la Seguretat Social i a la de Pedro Solbes per a l’avaluació de la Llei de Dependència per encàrrec del parlament espanyol. El 2021 fou nomenat pel Ministeri de Hisenda de Espanya membre de la Comissió estatal per a la reforma tributària i més recentment del Consell Assessor per a la Covid de Catalunya i president del Consell Assessor en Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. (CAPEC)

Ha sigut Patró de la Fundació Emili Darder, de la Grifols de Bioètica, de la Puigvert i del Teatre Lliure.

Ha estat distingit amb les medalles Trueta al Mèrit Sanitari el 2013, la Creu de Sant Jordi el 2016 , el Premi Ramon Llull de les Illes Balears (2011), la medalla d’or del Col·legi de Metges de Balears, de la Fundació Puigvert  i el premi de Ciutadania Josep Ma Llompart de l’Obra Cultural Balear.    


         Podeu veure les seves publicacions a la Viquipèdia si feu clic aquí.

Etiquetes:

Leave Comment

  • *required fields