Biografia del Sr. Joan Roca Albert, geògraf urbanista, professor i director del Museu d’Història de Barcelona

Format com a geògraf urbà, és des del 2007 el director del MUHBA (Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona).

Ha impartit classes a l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), a l’Institut Barri Besòs (1986-2006) i al Programa d’Estudis del MACBA (Museu d’Art Contemporani de Barcelona), alhora que col·labora amb la Hochschule für Gestaltung und Kunst (Escola Superior de les Arts) de Zuric i el Seminari d’Història de l’AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona). Ha dirigit Aula Barcelona i el projecte Majories Urbanes a la Fundació Antoni Tàpies i ha estat membre del Grup del Patrimoni Industrial del Fòrum de la Ribera del Besòs.

Com a investigador, ha realitzat els seus treballs en els camps de la història urbana, urbanisme i educació i ha rebut els premis Pau Vila,
Barcelona City i Bonaplata.

Ha escrit i editat diversos articles i llibres sobre història de la ciutat i transformacions metropolitanes, patrimoni i espai públic, imatge i paisatge de la ciutat, i educació i canvi social.

És membre del consell internacional de l’Associació Europea d’Història
Urbana. En els darrers anys, s’ha concentrat en el paper dels museus de la ciutat, creant en el 2010 la City History Museums and Research Network of Europe (Xarxa de museus Europeus de ciutat) i treballant amb CAMOC, el comitè de l’ICOM sobre la ciutat i la seva gent. El 2019 fou nomenat jutge del Premi al Museu Europeu de l’Any, presentat sota els auspicis del Consell d’Europa per l’European Museum Forum, del qual en l’actualitat és membre del patronat.

Etiquetes:

Leave Comment

  • *required fields