Biografia del Dr. Joan Grau Sociats, president honorífic de la Fundació iSYS i exdirector general de l’Hospital Clínic de Barcelona

Biografia (pròpia)

Nascut a Barcelona, l’any 1936, és enginyer industrial per la UPC (1957-64), on posteriorment s’hi doctora l’any 1972. Diploma d’administració d’Empreses a l’escola de negocis de Barcelona, Escola d’Administració d’Empreses (EAE) (1966) i diploma de gestió gerencial a la mateixa EAE (1970).

Director de divisió a Ferrocarril Metropolità de Barcelona (1963-66), cap de personal, director de producció i altres càrrecs a Houghton Hispania, S.A. (1966-73). Director industrial a Hispano Química Hougton (1973-79), director general de Corporació Industrial Catalana (1979-82) i gerent de l’Àrea Sanitaria del Barcelonès i Baix Llobregat (1982-83).

Professor associat–mèdic a la secció de Medicina Preventiva del departament de Salut Pública la UB campus Casanova (1995-2003).

És gestor sanitari i ha dirigit durant 20 anys l’Hospital Clínic de Barcelona (1983-2003). Actualment és president honorífic de la Fundació iSYS (fundació que desenvolupa projectes socials de salut digital), on hi fa tasques d’assessorament.

Impulsor d’una gran quantitat de projectes i autor de nombrosos articles i conferències.

Entre els llibres publicats destaca EL NEGOCIO SANITARIO. Veinte años de gestión que cambiaron el Hospital Clínic (1983-2003) (Editorial Viena – 2009)

Etiquetes:

Leave Comment

  • *required fields