Biografia del Dr. Luis Basañez Villaluenga, catedràtic emèrit i investigador a la UPC, expert en robòtica, en el Bitcoin i en “el Guernika” de Picasso entre d’altres…

Nascut a Bilbao l’any 1943, és enginyer industrial per la Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB) (1968) i doctor enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (19075). L’any 1986 aconsegueix ser catedràtic d’universitat, concretament d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica a la ETSEIB de la UPC i on enguany n’és catedràtic emèrit.

Entre els anys 1968 i 1971 va treballar com a enginyer de Planificació i Desenvolupament a Forces Elèctriques de Catalunya (FECSA), en paral·lel a la seva activitat docent a la ETSEIB. Des del 1971 va treballar a la UPC a temps complet fins ser nomenat catedràtic, quina càtedra va ocupar fins l’any 2104, quan va ser nomenat catedràtic emèrit.

Les seves activitats tant docents com de recerca han estat centrades en el Control Automàtic, la Robòtica i la Visió Artificial.

A la UPC ha estat director de l’Institut de Cibernètica (IC) del CSIC i de la UPC,  subdirector de l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC), director del Parc Tecnològic de Barcelona i Comissionat del Parc UPC d’ Investigació i Innovació.

Va ser membre fundador i secretari de l’Associació Espanyola de Robòtica (AER) i, des de 1993, membre d’honor de la mateixa. També ha estat membre fundador de l’Agrupació Espanyola de Bioenginyeria (AEB) i membre del consell rector de l’Associació d’Investigació de la Industria Elèctrica (ASINEL).

A la International Federation of Automatic Control (IFAC) ha estat Vicechairman del TC on Manufacturing Technology, Chairman del CC on Manufacturing and Instrumentation, Vicechairman del Technical Board, membre del Council, i Fellow Member des de 2005. A la International Federation of Robotics (IFR) ha estat membre del primer Executive Committee, i National Coordinator for Spain.

La seva recerca s’ha centrat principalment en el Control de Xarxes de Transport de la Energia Elèctrica, el Filtrat No-Lineal Òptim, la Computació Estocàstica, el Control Adaptatiu, els Sistemes de Percepció, la Robòtica de Manipulació i la Tele-robòtica. Sobre aquests temes ha dirigit nombrosos projectes d’investigació finançats en convocatòries competitives nacionals i internacionals, i amb convenis de col·laboració amb la indústria. Una tasca que s’ha concretat en un gran nombre de publicacions en llibres, revistes i congressos internacionals, i fins i tot ha estat editor de 25 llibres científics publicats.

Tanmateix, fins en l’oci, el seu interès i curiositats intel·lectuals el mouen a endinsar-se en el coneixement profund de temàtiques alienes a la seva professió. És el cas per exemple de l’estudi del quadre de Picasso “el Guernika”, del que n’ha fet conferències a Europa i Amèrica. També darrerament, fruit de la seva inquietud intel·lectual, s’ha endinsat en el mon de les criptomonedes i el blockchain, per tal de conèixer a fons el Bitcoin.

Etiquetes:

Leave Comment

  • *required fields