Biografia de l’Hble. Sr. Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda (26/5/21 – 10/10/22)

Nascut a Badalona l’any 1964 és llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat de Navarra i en Administració i Direcció d’Empreses per ESADE.

Conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya del maig de 2021 a l’octubre del 2022.
Compta amb una llarga trajectòria com a alt directiu en la gestió empresarial i la comunicació corporativa.
En els darrers 30 anys, ha format part dels comitès de direcció de diverses companyies d’arrel catalana, com Catalana de Gas, Gas Natural, Petrocat i “la Caixa”, i d’altres del sector energètic espanyol com Repsol i Petronor.

Fins al desembre de 2019, va ser director general de la Fundació Bancària “la Caixa” i membre del comitè d’inversions de Criteria, la societat holding de participacions empresarials de “la Caixa”.
Va dirigir i implementar el Pla Estratègic 2016-2019 de la Fundació “la Caixa”, que concentrava les inversions en l’acció social transformadora, la igualtat d’oportunitats i els centres de recerca de Catalunya.

Ha participat en diferents entitats de la societat civil i cultural del país. Entre altres, ha estat vicepresident de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País i president del Consell de Mecenatge del Gran Teatre del Liceu.

Com a conseller d’Economia i Hisenda, entre d’altres iniciatives, Jaume Giró va aconseguir aprovar els pressupostos de la Generalitat en temps i forma, per primera vegada en 12 anys; va posar en marxa un fons de 10 M€ per cobrir els avals dels servidors públics independentistes perseguits pel Tribunal de Cuentas per l’acció exterior; va fer que les agències de rating internacionals valoressin el deute de la Generalitat com a grau d’inversió, i no com a “bo porqueria”, com estava des de feia 10 anys; o va recuperar la propietat i gestió de l’Eix Transversal, en mans d’un fons d’inversió, operació financera que permetrà estalviar 800 milions euros a les finances públiques.

Etiquetes:

Leave Comment

  • *required fields