Tertúlia amb el Dr. Ramón Alcoberro i Pericay, filòsof, escriptor i professor, dijous 11 d’abril de 2019

_______________________________________

Referència a la web del màxim interès de Ramon Alcoberro:
http://www.alcoberro.info

Les referències més rellevants del contingut tractat a la tertúlia relatives al dret penal de l’enemic es poden trobar tot seguit.
S’inclou un nou Dossier sobre Chantal Mouffe i el populisme d’esquerres, que ella ha teoritzat conjuntament amb Ernesto Laclau.
-Sis arxius inèdits accessibles directament a:
http://www.alcoberro.info/chantal-mouffe.html
-Ampliació del Dossier sobre el teòric del dret penal de l’enemic, Gunther Jakobs:
http://www.alcoberro.info/g%C3%BCnther-jakobs.html
En aquests moments complicats del nostre país, el populisme (de dretes o d’esquerres) s’està convertint en un actor ideològic significatiu (Mouffe ha publicat un llibre escrit amb Iñigo Errejon); i el dret penal de l’enemic és la tesi sobre la qual s’articula la justificació conceptual del judici als presos polítics catalans.
Des de la web alcoberro.info creiem, doncs, que divulgar informació sobre Mouffe i Jakobs pot ser significatiu.

Ramon Alcoberro, abril de 2019

Podeu veure la seva biografia aquí

Etiquetes:

Leave Comment

  • *required fields